MAGAZYNY RZESZÓW WSCHÓD

Plac z magazynami w północno-wschodniej części aglomeracji rzeszowskiej (Trzebownisko) tuż obok DK97, w pobliżu węzła Rzeszów Wschód S19 x A4, blisko Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Bezpieczne i szczelne magazyny samoobsługowe (self storage) po 28,5m2 / 76m3 każdy, z dostępem 24/7/365, na naszych posesjach w całej Polsce.

Przechowaj co chcesz np.  maszyny, pojazdy, części, sprzęt budowlany, towar do sprzedaży, palety (cross-docking) – do 25 europalet w 1 kontenerze, meble na czas przeprowadzki lub remontu i cokolwiek tylko zechcesz…

Na placu jest zasięg LTE (internet i telefonia komórkowa).

Pinezka Google Maps: https://goo.gl/maps/PstohBYmM7tFV3b1A

Aktualnie na placu: 2 magazyny = 57 m2 = 152 m3 – z możliwością dostawienia pod zamówienie.