MAGAZYNY RZESZÓW WSCHÓD

Plac w przygotowaniu – start: 1.11.2021 – wczesna rezerwacja trwa – ilość boksów ograniczona…
Plac z magazynami w północno-wschodniej części aglomeracji rzeszowskiej (Trzebownisko) tuż obok DK97, w pobliżu węzła Rzeszów Wschód S19 x A4, blisko Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Bezpieczne i szczelne magazyny samoobsługowe (self storage) po 28m2 / 76m3 każdy, z dostępem 24/7/365, na naszych posesjach w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie,  Łodzi, Radomiu,  Rzeszowie i Wrocławiu.

Przechowaj co chcesz np.  maszyny, pojazdy, części, sprzęt budowlany, towar do sprzedaży, palety (cross-docking) – do 25 europalet w 1 kontenerze, meble na czas przeprowadzki lub remontu i cokolwiek tylko zechcesz…

Na placu jest zasięg LTE (internet i telefonia komórkowa).

Pinezka Google Maps: https://goo.gl/maps/6SYWz5PCP4UnEhzv9