REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH SELF24.PL

Pełne dane firmy:

EWIZJA Karol Sadurski, NIP 712-272-23-30, REGON: 060340143, ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin
tel. 502 503 100, 510 503 100, e-mail: info@self24.pl

Krótki opis działalności:

W ramach marki Self24.pl świadczymy usługi wynajmu dla firm i osób prywatnych magazynów samoobsługowych z kontenerów oceanicznych 40HC ulokowanych na naszych placach w całe Polsce. Więcej informacji na: www.self24.pl

Cennik:

Opłata miesięczna wynosi 519 zł netto tj. 638,37 zł brutto (do 30.06.2022) lub 549 zł netto tj. 675,27 zł brutto (od 1.07.2022). Przy dłuższych okresach przedpłaty udzielane są rabaty zgodnie z cennikiem na stronie https://self24.pl/cennik-magazynow/

Sposób płatności:

Płatności za usługi odbywają się online na podstawie otrzymanego linku do płatności lub rejestracji karty płatniczej.

Preferowaną formą płatności jest technologia płatności cyklicznych/rekurencyjnych poprzez zapisanie tokenu karty płatniczej, co umożliwi okresowe i automatyczne pobieranie opłat. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK).

Wyłączenie płatności cyklicznych/ rekurencyjnych następuje poprzez napisanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie tokenu karty bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt po stronie biura, kierując wiadomość na adres mailowy info@self24.pl ze zgodnym z umową okresem wypowiedzenia. Odpowiedź zostanie udzieloną w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia zostanie naliczona opłata za kolejny (ostatni) miesiąc tak aby zachować należny minimalny okres wypowiedzenia.

Polityka zwrotów:

W przypadku usługi przedpłaconej minimalnym okresem najmu jest 1 miesiąc, a ich zwrot tzn. rezygnacja z usługi możliwa zgodnie z umową zawartą z klientem, którą każdy klient zawiera przed przystąpieniem do skorzystania z usług.

Polityka reklamacji:

Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z umową, która każdy klient zawiera przed przystąpień do skorzystania z usług. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem info@self24.pl, a jej rozpatrzenie trwa do 30 dni. 

Polityka ochrony danych osobowych:

W umowie klient wyraża zgodę na zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.