REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SELF24.PL

Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.self24.pl  Zamówienia można składać również telefoniczne pod numerem telefonu 502 503 100, 510 503 100 lub e-mailowo na adres: info@self24.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego Self24.pl jest firma EWIZJA Karol Sadurski, ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin, NIP: 712-272-23-30, REGON: 060340143, nr konta PKO BP SA 52 1020 3176 0000 5302 0255 8278

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Self24.pl są podane w złotych polskich, są cenami brutto.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu 8:00 – 14:00.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacja oraz wypełnienie formularza adresowego dostępnego na stronie sklepu. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto, płatności online lub pobranie.

2.6.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PAYU S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro 

2.6.1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.6.2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2.7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.8. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. POTWIERDZENIE I WERYFIKACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub usługa najmu magazynu jest możliwa do realizacji – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub emailowy w celu sprawdzenia dostępności wolnego magazynu w wybranej lokalizacji.

4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub usługi, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

4.3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.4. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni. Jeżeli po trzech dniach Klient nie opłaci swojego zamówienia lub nie będzie kontaktu z klientem w celu realizacji zamówienia, zostanie ono anulowane.

4.5. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

4.6. Wszystkie dostawy zamówionego towaru są bezpłatne.

4.7. Dane do przelewu (przedpłaty na konto): PKO BP S.A. 52 1020 3176 0000 5302 0255 8278

W TYTULE przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

4.8. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

5. SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

5.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

5.2. Wszystkie zamówienia są wysyłane w maksymalnie 72 godziny w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zamówienia, bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, weekendy, święta są wysyłane w ciągu trzech dni roboczych po dniu wolnym.

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera, szczególnie jeżeli paczka zawiera szkło, ceramikę lub inne delikatne przedmioty. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem WSZYSTKICH części opakowania i opisem WSZYSTKICH zabezpieczeń towaru.

6. ZWROTY I REKLAMACJE

6.1.  Produkty (nie usługi) zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru należy złożyć stosowne oświadczenia na piśmie o chęci odstąpienia od umowy, a następnie odesłać towar w ciągu 14 dni. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

Zwrotom nie podlegają usługi realizowane na indywidualne zamówienie wg preferencji klienta, tzw. towary nieprefabrykowane, przygotowane według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.2. W przypadku chęci zwrotu towaru przez osoby fizyczne należy skontaktować się mailowo z obsługą sklepu pod adresem: info@self24.pl

6.3. W przypadku zwrotu towaru konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany.

6.4. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres EWIZJA Karol Sadurski, ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin.

6.5. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@self24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do koloru, prosimy o kontakt telefoniczny. Kolory rzeczywiste mogą odbiegać od kolorów na zdjęciach, ze względu na różne ustawienia aparatu lub monitora.

7.2. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela firmy EWIZJA Karol Sadurski.

7.3. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.self24.pl bez zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

8.2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu jego wysyłania.

8.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Adres EWIZJA Karol Sadurski, ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

9.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

9.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej .

9.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH SELF24.PL

Pełne dane firmy:

EWIZJA Karol Sadurski, NIP 712-272-23-30, REGON: 060340143, ul. Zadębie 157b, 20-253 Lublin
tel. 502 503 100, 510 503 100, e-mail: info@self24.pl

Krótki opis działalności:

W ramach marki Self24.pl świadczymy usługi wynajmu dla firm i osób prywatnych magazynów samoobsługowych z kontenerów oceanicznych 40HC ulokowanych na naszych placach w całe Polsce. Więcej informacji na: www.self24.pl

Cennik:

Opłata miesięczna wynosi 549 zł netto tj. 675,27 zł brutto. Przy dłuższych okresach przedpłaty udzielane są rabaty zgodnie z cennikiem na stronie https://self24.pl/cennik-magazynow/

Sposób płatności:

Płatności za usługi odbywają się online na podstawie otrzymanego linku do płatności lub rejestracji karty płatniczej.

Preferowaną formą płatności jest technologia płatności cyklicznych/rekurencyjnych poprzez zapisanie tokenu karty płatniczej, co umożliwi okresowe i automatyczne pobieranie opłat. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK).

Wyłączenie płatności cyklicznych/ rekurencyjnych następuje poprzez napisanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie tokenu karty bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt po stronie biura, kierując wiadomość na adres mailowy info@self24.pl ze zgodnym z umową okresem wypowiedzenia. Odpowiedź zostanie udzieloną w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia zostanie naliczona opłata za kolejny (ostatni) miesiąc tak aby zachować należny minimalny okres wypowiedzenia.

Polityka zwrotów:

W przypadku usługi przedpłaconej minimalnym okresem najmu jest 1 miesiąc, a ich zwrot tzn. rezygnacja z usługi możliwa zgodnie z umową zawartą z klientem, którą każdy klient zawiera przed przystąpieniem do skorzystania z usług.

Polityka reklamacji:

Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z umową, która każdy klient zawiera przed przystąpień do skorzystania z usług. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem info@self24.pl, a jej rozpatrzenie trwa do 30 dni. 

Polityka ochrony danych osobowych:

W umowie klient wyraża zgodę na zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

  • Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

    • W jakim celu używamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

§        identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

§        zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

§        zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

§      dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

§      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

    • Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając stronę naszego Sklepu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

§    Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszego Sklepu, opuszczenia strony Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

§        Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

    • Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: